منوی بانکداری اسلامی
برچسب : یوسفی شیخ رباط
برگزار می‌شود:
این نشست با حضور حجت‌الاسلام موسویان، علی صالح‌آبادی، امیر هامونی، محمود نادری و حجت الاسلام یوسفی شیخ رباط در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
یادداشت:
اقتصاد اسلامی رنگ و بوی دینی دارد؛ نباید از افرادی که دغدغه دین ندارند انتظار دغدغه اقتصاد اسلامی داشته باشیم.
حجت‌الاسلام دکتر یوسفی:
سوء‌استفاده بانک‌ها از عقود اسلامی جامعه را به سمت معاملات ربوی سوق می‌دهد.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

حجة الاسلام یوسفی:
متاسفانه در نظام بانکی، شروط ضمن عقد به حدی در عقود تغيير ايجاد كرده كه ماهيت آن را زير سوال برده‌ است. انتقادهای صورت گرفته به شروط برای این است كه ماهيت عقود مشاركتی به عقود مبادله‌ای تبديل گشته و الباقی تفاوت‌ها صوری شده است.
Page: 1 of 1