منوی بانکداری اسلامی
برچسب : کمیجانی
منتشر شد:
گزارش شماره ٨٥٣ موسسه بانک توسعه آسيايى (ADBI) با عنوان «مروری بر بانکداری و مالی اسلامی در آسیا» به قلم اکبر کميجانی و فرهاد تقی زاده حصاری منتشر شد.
دکتر کمیجانی:
با توجه به جذابیت‌ اوراق مشارکت و با هماهنگی کمیته فقهی بانک مرکزی، راهکاری برای رفع شبهات آن پیدا می‌کنیم.
Page: 1 of 1