منوی بانکداری اسلامی
برچسب : پیمان دوجانبه پولی
در راستای اقتصاد مقاومتی:
معاون ارزی بانک مرکزی از پیشنهاد اجرای پیمان دوجانبه پولی از سوی ایران به چند کشور خبر داد.
گزارش:
مروری بر مهمترین اخبار و اظهارنظرات کارشناسان در خصوص پیمان‌های دوجانبه پولی.
يادداشت:
به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد.
Page: 1 of 1