منوی بانکداری اسلامی
برچسب : پیغامی
دکتر پیغامی:
دکتر عباس میرآخور یکی از برگزیدگان دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی شد.
دکتر پیغامی:
ما از بانک بدترین استفاده را می کنیم. هر بانکی که به نام توسعه‌ای راه انداختیم تبدیل به یک بانک تجاری شد.
منتشر شد:
این کتاب با موضوع تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری منتشر شده است.
دکتر پیغامی:
در صورت اجرای «قانون مبارزه با پولشویی»، حجم زیادی از زمینه‌ها و بسترهای فساد به شکل اتوماتیک کنترل می‌شود.
دکتر پیغامی:
سیستم بانکی با تمام ضعفش، کشور را می‌چرخاند. آیا اگر جزئی از سیستم بانکی فساد دارد، ما اجازه داریم کل سیستم بانکی را تخریب کنیم و سرمایه اجتماعی‌اش را از بین ببریم؟
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

دکتر پیغامی:
میزان ربا و ظلمی که در اروپاست از کشور ما خیلی کمتر است، ربای آنها 2تا 5 درصد است و ربای ما منهای 17 تا 18 درصد.
Page: 1 of 1