منوی بانکداری اسلامی
برچسب : پورمحمدی
دکتر پورمحمدی:
ما به سمت ایجاد شوراهای فقهی در بانک ها و بازار سرمایه رفته ایم اما مصوبات این شوراها مشورتی است و الزام‌آور نیست.
مؤسسه تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر ؛ زير نظر سيد حميد پورمحمدي
سید حمید پورمحمدی و فردوس زارع قاجاری
Page: 1 of 1