منوی بانکداری اسلامی
برچسب : هاشمی شاهرودی
یادداشت:
با بررسی متون تاریخی در بانکداری بدون ربا مشخص و روشن می‌شود که ایده اولیه طرح اوراق مشارکت به مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برمی‌گردد که در دومین سمینار بانکداری اسلامی در شهریورماه ۱۳۷۰بیان کرده بود.
گفتگو با آيت الله هاشمي شاهرودي
«الیوم تحقق آمال الانبیاء»!
آیه الله هاشمی شاهرودی
اگر قوه عاقله قوي که مشرف به تمام موضوعات و مسائل فقهي است متصدي موسسات فقهي و مراکز علمی تحقيقاتي باشد، توليد علم صورت مي گيرد.
Page: 1 of 1