منوی بانکداری اسلامی
برچسب : ملاکریمی
برگزار شد:
نشست داخلی «آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی» به میزبانی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور اساتید و پژوهشگران فعال این حوزه برگزار شد.
یادداشت:
وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی ‌شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری ضرورت پیدا کند.
یادداشت:
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
یادداشت:
نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارائه روشی به عنوان راهکار جایگزین در جهت حل معضل تاخیر تادیه را دو چندان می‌نماید.
گزارش:
در گزارش حاضر ضمن ارائه متن کامل ترجمه این استاندارد، سعی شده تا در پاورقی، نکات و به ویژه وجوه اختلاف آن با مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع شرعی مربوط به بازار اوراق بهادار در ایران توسط نویسندگان تبیین شود.
مقاله:
در نظام بانکی بدون ربا در ایران، شاخص‌های مشخصی برای سنجش مشروعیت قراردادها وجود ندارد. بنابراین لازم است شاخص‌ها و استانداردهای کلیدی از کاربردهای کلی و مصداقی ضوابط و قواعد فقهی با هدف ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با شریعت استخراج و معرفی شود.
مقاله:
یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند
مقاله:
شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد.
مقاله:
آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
یادداشت:
یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه، بی توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است
مقاله:
قرارداد مالی خرید دین، از وفاق کافی فقهی بر اساس فقه مذاهب رسمی اسلامی برخوردار است.
یادداشت:
یکی از آسیب‌های جدی در زمینه انطباق قراردادهای بانکی با قواعد شریعت، مسأله شروط ضمن عقد است.
مقاله:
وضع موجود بانکداری اسلامی در کشور با وضع ایده آل آن که در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است،‌ فاصله زیادی دارد.
یادداشت:
پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانک‌مرکزی و تنظیم رابطه بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاست‌گذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.
مقاله:
رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت می‌تواند به تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کمک برساند.
مقاله:
بسته پیشنهادی با به‌کارگیری دو ابزار تشویقی و تنبیهی به‌طور موازی و سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای جریمه تأخیر تأدیه باشد.
منتشر شد:
این نشست با موضوع « قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» و با حضور دکتر کیاءالحسینی، مهدویان و دکتر ارشدی برگزار گردیده است.
مقاله:
مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود برخی از اشکا‌ل‌های جدی این قرارداد است که می‌توان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.
Page: 1 of 3