منوی بانکداری اسلامی
برچسب : مطالبات بانکی
گزارش:
خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسات اعتباری علت اصلی وضعیت نامساعد وصول مطالبات است.
گزارش:
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
یادداشت:
وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی ‌شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری ضرورت پیدا کند.
گزارش:
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم:
ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانک‌ها چنین اقدامی می‌کنند، از قوانین جاری هم تخلف کرده‌اند، چراکه در هیچ قانونی دریافت سود مضاعف تجویز نشده است.
یادداشت:
طرح تسهیل بدهی بدهکاران غیرجاری با برخی چالش‌های فقهی و شرعی همراه است که باید با حساسیت ویژه در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
حسین زاده بحرینی:
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس، گفت: هم اکنون انباشت سود مرکب از گذشته یک مسئله است، چراکه برخی از مردم از قبل با این موضوع درگیر هستند و بدهی های سنگین ایجاد و ترازنامه بانک‌ها قفل و دارایی های موهوم ثبت شده و دائم فربه تر می شود.
گزارش:
جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان منتشر شد.
یادداشت:
هر چند می‌توان برای امهال بانکی روش‌های مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما وجود امکان امهال به‌ معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست.
گزارش:
در کشورهای مختلف پیگیری مطالبات معوق و الزام مشتریان به تأدیه به‌موقع بدهی‌ها بیشتر از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی انجام می‌گیرد.
یادداشت:
در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بیش از ۳۰ کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده که این نشانگر جذابیت این قانون است.
یادداشت:
احکام و روایاتی که در دین اسلام در مورد بدهی وجود دارد را می توان به هشت دسته کلی تقسیم نمود.
یادداشت:
اگر با وجود مطالبه طلبكار، مدیون متمکن در ادای دِین خود کوتاهی كند، مرتکب گناه شده است.
رییس شرکت ساماندهی معوقات بانکی:
پرونده‌هایی که تا مرحله‌ی وصول آنها اقدام کرده‌ایم رقم بسیار ناچیزی را در مقابل آمار بالای معوقات بانکی نشان می‌دهد.
حجت الاسلام دکتر نظری:
به این دلیل که بانک‌ها با شرکت‌هایی خاص همکاری دارند، قانون جدید مشکل معوقات و قرارداد صلح، مشکل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را حل نمی‌کند.
یادداشت:
فعالیت بانک‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی و پای‌بندی به قوانین شرعی، در کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش کیفیت دارایی‌های آنها تاثیر مثبت دارد.
دکتر ابراهیمی:
این بانک در بخش مسئولیت‌های اجتماعی، پیاده‌سازی ضوابط شرعی و ترویج بانکداری اسلامی، توسعه فرهنگ قرض الحسنه و... موفقیت‌هایی داشته است.
یادداشت:
سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برون‌‌‌‌زا، نبود انگیزه‌ی درونی و جبر فضای اقتصادی به‌تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
پیشنهاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس و دولت می‌توانند برای تامین منابع مالی وام ازدواج، موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کنند.
یادداشت:
حجت‌الاسلام دکتر موسویان، دکتر قادری، دکتر قدوسی، دکتر علی رحیمی، دکتر بخشی و حیدری پاسخ می‌دهند.
Page: 1 of 2