منوی بانکداری اسلامی
برچسب : مراکش
بانکداری اسلامی در جهان
کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد.
بانکداری اسلامی در جهان
یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید.
گزارش:
مغرب در پاسخ به افزایش تقاضا برای بانکداری اسلامی و نیز تحقق وعده های حزب حاکم اسلامگرای این کشور، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری خود مجوز تاسیس پنج بانک اسلامی را صادر کرد.
بانکداری اسلامی در جهان:
قانون جدید این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد که خدمات مطابق با شریعت اسلامی ارائه دهند.
Page: 1 of 1