منوی بانکداری اسلامی
برچسب : محیط زیست
یادداشت:
بانکداری اسلامی بی‌تفاوت به موضوع بانکداری سبز نیست و توجه خاصی به بانکداری در ذیل بانکداری اخلاقی دارد.
در راستای بانکداری اخلاقی؛
يک واحد صنعتي براي اخذ تسهيلات از يک بانک سبز حتما بايد استانداردهاي زيست محيطي رعايت کند.
در راستای بانکداری اخلاقی؛
بانک حافظ سرمايه ايرانيان براي توسعه کشور و سازمان حفاظت محيط زيست حافظ سرمايه ژنتيکي و تنوع زيستي ايران است.
یادداشت:
بانکداری سبز، یکی از مصادیق اصلی در انجام وظایف مربوط به رسالت اجتماعی است.
در هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست:
این بانک با اجرای طرح طوبی اقدامات موثری را برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام داده است.
ابزار نوين مالي در بانكداري اسلامي:
اولویت بخشی در تامین مالی توليدکنندگان و مصرف کنندگان ماشين آلات و تجهيزات موثر در کنترل و کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا.
Page: 1 of 1