منوی بانکداری اسلامی
برچسب : قرقیزستان
گزارش:
یک مرکز تحلیلی بین‌المللی، توسعه و رشد سریع بانکداری اسلامی در فضای پساشوروی از جمله در کشورهای آسیای مرکزی را پیش‌بینی کرد.
یادداشت:
در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند.
بانکداری اسلامی در جهان؛
مدیر بخش نظارت و مجوزهای بانک ملی قرقیزستان اعلام کرد این کشور در حال تغییر قوانین برای اجرای بانکداری اسلامی است.
رئیس بانک ملی قرقیزستان:
دولت تغییرات خاصی برای بهینه‌سازی اصول مالی اسلامی انجام خواهد داد.
بانکداری اسلامی در جهان؛
اخیرا پارلمان قرقیزستان طرحی را تحت عنوان بانکداری براساس اصول اسلامی در دستور کار خود قرار داده است.
Page: 1 of 1