منوی بانکداری اسلامی
برچسب : فروش اقساطی
گزارش:
بانکها و موسسات اعتباری بیشترین تسهیلات خود را در قالب مشارکت مدنی و فروش اقساطی اعطا کرده‌اند.
توسط پست بانک ایران:
اعطای این تسهیلات با استفاده از کارت اعتباری و در قالب عقد مرابحه صورت می‌گیرد.
Page: 1 of 1