منوی بانکداری اسلامی
برچسب : فراهانی فرد
مقاله:
مقام سیاست‌گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله­گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
حجت الاسلام دکتر فراهانی فرد:
تغییر نام جریمه دیرکرد به وجه التزام، باعث تفاوت ماهوی این دو نمی‌شود بلکه این تغییر صرفاً برای شرعی‌شدن وجه التزام است.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا:
این قانون، نسبت به قانون قبلی ضمانت اجرایی بیشتری دارد؛ چراکه سعی شده منفذهایی که بانک‌ها قوانین را دور میزنند بسته شود.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

Page: 1 of 1