منوی بانکداری اسلامی
برچسب : فاضلیان
گزارش:
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از انتشار اوراق خرید دین در بورس برای اولین بار در کشور به منظور تامین مالی برای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب خبر داد.
مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن:
امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.
دکتر فاضلیان:
اوراق اجاره از اوراق بهادار اسلامی است که به پشتوانه دارایی تهیه می‌شود و نسبت به اوراق مشارکت و سایر تسهیلات امکان نکول آن بسیار کمتر می‌باشد.
Page: 1 of 1