منوی بانکداری اسلامی
برچسب : غنا
گزارش:
بانکداری اسلامی صنعتی است که پتانسیل رشد و زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی را برای کشور غنا فراهم می‌کند.
بانکداری اسلامی در جهان؛
نخستین بانک اسلامی در کشور غنا تا پایان سال جاری میلادی افتتاح و راه اندازی می شود.
Page: 1 of 1