منوی بانکداری اسلامی
برچسب : عبدالملکی
دکتر عبدالملکی:
وقتی بانک مشتری را شریک خود قلمداد کند، طبعاً نسبت به رفع مشکلات آن اقدام خواهد کرد.
دکتر عبدالملکی:
ربا تنها ناشی از زیاده از نوع پول و كالا نيست؛ قرض الحسنه می‌تواند بواسطه شرط دريافت هر نوع زياده‌ای، ربوی شود.
Page: 1 of 1