منوی بانکداری اسلامی
برچسب : ضمانت
گزارش:
خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسات اعتباری علت اصلی وضعیت نامساعد وصول مطالبات است.
۲۴مین جلسه نقد برگزار می‌شود:
بیست و چهارمین جلسه نقد به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران اختصاص دارد.
گزارش:
در این سند، هفده اصل محوری به منظور طراحی و اجرای سیستم‌های مناسب برای بیمه سپرده اسلامی با همکاری IFSB و انجمن بین‌المللی بیمه‌گران سپرده تدوین شده است.
یادداشت:
درگیر کردن منافع فردی به منافع جمعی در این تامین مالی گروهی موجب می‌شود اعضای گروه با همکاری و انتقال تجارب به یکدیگر، اثر مثبت بر بازدهی و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی هم داشته باشند.
یادداشت:
ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.
یادداشت:
عقد ضمان عبارت از این است که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌گیرد؛ یعنی ضمانت به معنای تعهد به مال است.
مقاله:
با مقاله «مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت» آشنا شویم.
یادداشت:
ضامن، در فرضی مسوولیت انجام همه تعهدات بدهکار اصلی را بر عهده دارد که همه امتیازات و حقوقی که برای بدهکار اصلی در نظر گرفته شده برای ضامن نیز در نظر گرفته شود.
گزارش:
راهکار پیشنهادی به عنوان مکمل ضامن بانکی برای مدیریت ریسک نکول و توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی، صندوق ضمانت صکوک است.
یادداشت:
مهم‌ترین فایده عملی این مقررات، اجرای صحیح قراردادها و کاهش آمار مطالبات ذینفعان است.
یادداشت:
بانک در قبال وثایق ذمه‌ای و عینی ضامن می‌شود که اگر مشتری ایفای تعهد نکرد، معادل وجه‌الضمان را به ذی‌نفع ضمانت‌نامه بپردازد.
در محضر مراجع عظام تقلید:
با دیدگا‌ه‌های مراجع معظم تقلید در خصوص ضمانت و وثایق بانکی بیشتر آشنا شویم.
Page: 1 of 1