منوی بانکداری اسلامی
برچسب : صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون تلفیق:
به روستاییان بیکار و تحت پوشش نهادهای حمایتی حدود 10 الی 20 میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود.
Page: 1 of 1