منوی بانکداری اسلامی
برچسب : صمصامی
منتشر شد:
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصوصاً نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول می‌باشد و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و با بهره‌گیری از مکانیزیم خلق پول ایجاد می‌شود.
گزارش:
این مناظره نشان داد هردو قطب نظری بانکداری به «اجرای قراردادها» در بانک‌ها ایراد جدی دارند.
بيستمين جلسه نقد برگزار شد:
این جلسه با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» و با حضور دکتر حسين صمصامی، دکتر پويا جبل‌عاملی و دکتر حسين عيوضلو برگزار شد.
دکتر صمصامی:
با اجرای الگوی پیشنهادی، تا ۵ سال آینده ربا کاملا برچیده می‌شود!
مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد:
شبکه بانکی کشور در حکم مریضی است که همگان به بیماری آن واقف هستند اما در علت‌یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد.
گزارشی از کرسی آزاداندیشی؛
بانکداری قبلی (پیش از بانکداری بدون ربا) تماماً منسوخ نبود و لذا نباید ساختار آن را کامل کنار می‌گذاشتیم و روش نوینی می‌آوردیم.
دکتر صمصامی:
در چارچوب قانون بانک باید مشارکت، فروش اقساطی و سلف و سایر عقود را انجام دهند، اما بانک به هیچ‌وجه برای چنین کاری تعریف نشده است.
دکتر صمصامی
اگر در اقتصاد اسلامي نهادي به نام بانک درست مي‌کنيد، اين بانک چيزي جز فعاليت قرضي نمي تواند و نبايد انجام دهد. شما اگر مي‌خواهيد که مشارکت مدني کنيد، بايد براي آن نهاد ديگري درست کنيد.
دکتر صمصامی:
خلاصه مباحثی با عنوان « بانک و راه‌های عملی اقتصاد بدون ربا» در موسسه طلوع.
معاون نظارت بانک مرکزی:
دکتر تهرانی‌فر و دکتر صمصامی در برنامه تلویزیونی «ثریا» به نقد و بررسی نظام بانکی کشور پرداختند.
دکتر صمصامی:
حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی ما، حکایت سطل آبی شکسته است که هر روز قدرت هدایت آب‌هایی که می‌ریزد کم می‌شود.
Page: 1 of 1