منوی بانکداری اسلامی
برچسب : شعبانی
احمد شعبانی و همکاران
منتشر شد:
این جلسه به بررسی «چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در نظام بانکداری بدون ربا» اختصاص داشته است.
در پژوهشکده پولی و بانکی:
فایل صوتی و تصاویر این جلسه به همراه اصل مقاله مورد نقد در صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی قابل دریافت است.
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» برگزار کرد:
کتاب بانکداری اسلامی (1) مباحث دوره کارشناسی، کتاب بانکداری اسلامی (2) مباحث دوره کارشناسی ارشد و کتاب بانکداری اسلامی (3) مباحث دوره دکترا را پوشش می دهد.
به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع):
این کتاب به قلم دکتر احمد شعبانی بوده و به طرح مباحث نظری و تحلیلی اقتصادی، مبتنی بر ساختارها، عقود بانکی و آرای فقهی می‌پردازد.
Page: 1 of 1