منوی بانکداری اسلامی
برچسب : سنگاپور
در سنگاپور برگزار شد
سومین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی با عنوان "صنعت مالی اسلامی در قاره آسیا" در کشور سنگاپور آغاز بکار کرد.
Page: 1 of 1