منوی بانکداری اسلامی
برچسب : سبحانی
گزارش:
گزارش تفصیلی هجدهمین جلسه نقد با موضوع «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»
دکتر سبحانی:
اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.
دکتر سبحانی:
با احترام فراوانی که برای شورای فقهی قائلم معتقدم یک نهادی مثل این شورا گرفتار محلل بودن برای فعالیت‌های بعضا ربوی بانک‌ها خواهد شد.
در اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» مطرح شد:
اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» با حضور جناب آقایان دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر سبحانی و دکتر توتونچیان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

دکتر سبحانی:
سیاست پولی باید توسط کسانی اعمال شود که به قانون بانکداری بدون ربا ایمان داشته و دغدغه‌شان اجرای این قانون در کشور باشد.
Page: 1 of 1