منوی بانکداری اسلامی
برچسب : رضوی
رضوی:
بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع‌شان تا به این حد نا به سامان نمی شد و موسسات غیرمجازی در کار نبود.
دکتر رضوی تشریح کرد؛
این همایش روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور با حضور مقامات بانک مرکزی و شبکه بانکی و برخی کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
گزارش:
کل دارایی ایران در ۳۰ سال گذشته از ۵۱۸ میلیارد دلار گذشت و در حال حاضر ۳۷ درصد دارایی‌های بانک های اسلامی به ایران تعلق دارد.
رییس موسسه عالی بانکداری ایران:
در همایش بانکداری اسلامی، نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رییس موسسه عالی بانکداری ایران:
ترویج و اشاعه اصول نوین بانکداری با تاکید بر بانکداری اسلامی از اهداف اصلی موسسه است.
Page: 1 of 1