منوی بانکداری اسلامی
برچسب : رجایی باغسیاهی
رجایی‌باغسیایی:
با توجه به اینکه کارکنان بانک‌ها قبل از انقلاب در سیستم ربوی کار کرده بودند و ذهنیت ربوی داشتند، بنابراین همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب نیز تصور این‌همانی در آنها ایجاد شود و گمان کنند که تغییر خاصی رخ نداده و فقط اسم‎ها عوض شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت‌ها انگیزه قوی برای تغییر اساسی در قانون بانکداری ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
احتمالا تصویب طرح جدید به قبل از انتخابات مجلس و یا پایان عمر آن نرسد.
مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد:
شبکه بانکی کشور در حکم مریضی است که همگان به بیماری آن واقف هستند اما در علت‌یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اگر مطمئن بودیم که دولت لایحه اصلاح قانون را ارائه خواهد داد، ضرورتی نداشت به دنبال طرح برویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اگر مصوبات شورای پول و اعتبار خلاف شرع باشد، شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند این مصوبات را وتو کند و شورای فقهی، حق دخالت در امور بانکی و سیاستگذاری پولی را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت در برخی نکات مانند «موسسه تخصصی مشورتی و تأمین مالی»، مقداری اختلاف نظر دارد.
گزارش:
پنجاه‌ وششمین نشست علمی انجمن اقتصاد اسلامی با حضور فضلا استادان و طلاب حوزه علمیه برگزار شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
میزان حق‌الوکاله بین ۳ تا ۵ درصد بیشتر نیست و اگر فاصله بیشتر از این باشد نشان می‌دهد که اینها مقید به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیستند.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا:
اجرایی‌شدن قانون جدید بانکداری بدون ربا نیازمند تحول در ساختار بانک‌هاست.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا:
در قانون جدید بانکداری بدون ربا، شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی:
در قانون جدید سیستم بانکی ملزم است ساختار متناسب با نظام بانکداری اسلامی را ایجاد کند.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

Page: 1 of 1