منوی بانکداری اسلامی
برچسب : رجایی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره):
سهیم بودن بانک‌ها در فعالیت مؤسسات مشاوره و تأمین مالی باعث دور زدن قانون توسط آنها خواهد شد.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

حجة الاسلام دکتر رجایی:
ربا محاربه با خداست؛ از اینرو هم مردم و هم مسئولين بانكی بايد نسبت به عقود و قراردادهای بانكی آگاهی كافی به دست بیاورند تا از بروز قراردادهای صوری و شبهه‌ناك جلوگيری شود.
Page: 1 of 1