منوی بانکداری اسلامی
برچسب : دلالی اصفهانی
با تاثر فراوان؛
استاد دلالی اصفهانی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی صاحب آثار و تالیفات متعددی بود.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

Page: 1 of 1