منوی بانکداری اسلامی
برچسب : دانشگاه علوم اسلامی رضوی
در مشهد برگزار شد:
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس: امیدواریم بتوانیم حداقل تا یک دهه آینده گام مؤثری را در حوزه بانکداری اسلامی برداریم، البته در این امر نظارت فقهی، ضروری است.
Page: 1 of 1