منوی بانکداری اسلامی
برچسب : دانشگاه شهید بهشتی
در دانشگاه شهید بهشتی:
این مرکز با با هدف اشاعه و گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه اقتصاد اسلامی پدید آمده است.
Page: 1 of 1