منوی بانکداری اسلامی
برچسب : حیله های شرعی
یادداشت:
حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.
فصلنامه تازه های اقتصاد:
علاقمندان می‌توانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده‌ از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
آیه الله هاشمی شاهرودی
اگر قوه عاقله قوي که مشرف به تمام موضوعات و مسائل فقهي است متصدي موسسات فقهي و مراکز علمی تحقيقاتي باشد، توليد علم صورت مي گيرد.
Page: 1 of 1