منوی بانکداری اسلامی
برچسب : حسابداری
رییس سازمان حسابرسی:
رییس سازمان حسابرسی می‌گوید بانک‌های اسلامی با محدودیت مرزهای جغرافیایی برای جذب منابع مالی مواجه نیستند و دید ابزارهای مالی اسلامی جهانی است.
مقاله:
در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش:
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی دو استاندارد درباره سرمایه‌گذاری و گزارش‌گری مالی در رابطه با صکوک منتشر کرد.
گزارش:
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
گزارش:
امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهاي ایجاد و انتشار گزارش‌های مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد.
یادداشت:
الزام تهیه صورت‌های مالی جدید، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.
از سلسله جلسات نقد پژوهشهای بانکداری اسلامی:
مبحث «حسابداري پرداخت سود در بانكداري اسلامي»، موضوع این جلسه و آقایان دکتر تقی نتاج، دکتر باباجانی، خستویی و ستاک از سخنرانان آن بوده اند.
Page: 1 of 1