منوی بانکداری اسلامی
برچسب : حبیبیان نقیبی
یادداشت:
اگر اعتبار ایجادشده در کارت‌های اعتباری در قالب قرض از بانک تصویر گردد، بی‌شک اضافه دریافتی از مصادیق ربا است.
حجت‌الاسلام دکتر حبیبیان‌نقیبی:
بر اساس ضرورت انطباق فعالیت‌های بازار پول با شریعت اسلامی، باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی کشور تثبیت شود.
حجت‌الاسلام دکتر حبیبیان‌نقیبی:
در اینکه در قرآن، ربا به صورت تدریجی تحریم شده یا به صورت دفعی و یکباره، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
در اقتصاد اسلامی به این دلیل که نرخ سود ثابتی در عقود مختلف وجود ندارد بنابراین سازوکار بازار درصد نرخ سود را تعیین می‌کند.
حجت‌الاسلام دکتر حبیبیان:
در اقتصاد اسلامی یکی از ابزارها و نهادهای توسعه اقتصادی پس از بومی شدن، قرض‌الحسنه است.
حجت الاسلام دکتر حبیبیان نقیبی؛
نمی‌توان از بانک خواست فعالیت قرض‌الحسنه‌ای نماید و دغدغه سودآوری نداشته باشد؛ چراکه این دو فعالیت در یک نهاد با هم سازگار نیستند.
Page: 1 of 1