منوی بانکداری اسلامی
برچسب : حاکمیت شرکتی
یادداشت:
اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.
یادداشت:
نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب می‌شود.
مقاله:
وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان دفاع نماید بسیار سنگین است.
منتشر شد:
این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و به قلم محمد توحیدی منتشر شده است.
Amr Mohamed El Tiby and Wafik Grais
مؤسسه تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر ؛ زير نظر سيد حميد پورمحمدي
در کولالامپور مالزی برگزار می شود:
این کنفرانس با شرکت اساتید برجسته بانکداری اسلامی در تاریخ 26 و 27 آگوست 2013 (4 و 5 شهریور 1392) توسط INCEIF و IFSB برگزار می گردد.
Page: 1 of 1