منوی بانکداری اسلامی
برچسب : حاجیان
دوازدهمین جلسه نقد برگزار می‌شود؛
این جلسه با حضور جناب آقایان دکتر محمد طالبی، حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور، دكتر حسین عیوضلو، محمدرضا حاجیان و تنی چند از کارشناسان امور بانکی برگزار می‌شود.
منتشر شد:
موضوع جلسه: راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانکهای تجاری در بانکداری اسلامی

Page: 1 of 1