منوی بانکداری اسلامی
برچسب : تکافل
مقاله:
تکافل یک مکانیزم بیمه است که رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد.
در سال 1393:
در تکافل، حق بیمه به سهام تبدیل می شود./ مردم به شدت از این بیمه استقبال می کنند.
 
Page: 1 of 1