منوی بانکداری اسلامی
برچسب : توسعه
Muhamed Zulkhibri & Turkhan Ali Abdul Manap
گزارش:
سیزدهمین برنامه اجرایی مشترک دو نهاد اسلامی IFSB و INCEIF،‌ با موضوع «استفاده بهینه از ابزارهای بازار سرمایه اسلامی برای دستیابی به رشد پایدار» در کشور مالزی برگزار می‌گردد.
گزارش:
کشور اندونزی با همت بانک توسعه اسلامی اقدام به برگزاری همایش سالانه تامین مالی اسلامی در ۳۱ جولای سال ۲۰۱۹ میلادی کرد.
گزارش:
در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی، در رابطه شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها گفتگو شد و بر نقش بانکداری اسلامی در این زمینه تاکید گردید.
گزارش:
موسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.
یادداشت:
الگوی بانک توسعه اسلامی می‌تواند نظام بانکی ما را در تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بیشتر یاری رساند.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن:
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى در ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ است.
آیت الله جوادی آملی:
یک شاخص دیگر در مذمت توسعه تکاثری این است که توسعه تکاثری همانگونه که در تولید توسعه دارد، در مصرف هم توسعه دارد.
در نشست دانشگاه امام صادق(ع) مطرح شد:
مهمترین اولویت، اصلاح سیستم مدیریت و قانون‌گذاری در کشور است.
Page: 1 of 1