منوی بانکداری اسلامی
برچسب : توتونچیان
دکتر توتونچیان؛
در بین بانک‌های اسلامی نرخ تنزیل مورد استفاده، نرخ بازدهي متوسط موزون تمام عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تمام بانک‌هاست.
دکتر توتونچیان:
اگر بانکداری اسلامی در کشور پیاده شود، مشکلات اقتصادی مردم، تولید‌کننده و اقتصاد ملی توامان حل خواهد شد.
در اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» مطرح شد:
اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» با حضور جناب آقایان دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر سبحانی و دکتر توتونچیان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر توتونچیان:
اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که اساس آن تعاون است./ اساتید ما نمی‌دانند اسلام برای اقتصاد برنامه دارد.
دکتر توتونچیان:
یکی از ایرادهای اصلی این بسته سیاستی این است که در هیچ‌کجای آن به موضوع بانکداری اسلامی یا بدون ربا اشاره نشده است.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

Page: 1 of 1