منوی بانکداری اسلامی
برچسب : تقی نتاج
دکتر تقی نتاج:
براساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از عملیات بانکی بدون ربا به بانکداری اسلامی چند متغیر را مشاهده کردیم.
بانک قوامین
این سند در 5 فصل تدوین شده و تمامی زوایای تعالیم اسلامی و مبانی بانکی در حوزه بانکداری اسلامی در آن قرار دارد.
مدیر عامل بانک قوامین:
در قانون عملیات بانکی بدون ربا ارکانی وجود دارد که نیازمند عمق‌بخشی و توسعه است.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:
اینکه موسسات پولی و بانکی هزینه‌های استفاده از ابزارهای نوین را خود پرداخت کنند، باعث می‌شود قیمت تمام شده پول افزایش پیدا کند و تسهیلات گیرندگان متضرر شوند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:
طی سال 92 حدود 200 میلیارد تومان و در سال 93 نزدیک به 400 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی که بیشتر آن در کشاورزی بوده اختصاص یافته است.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:
نباید با ادغام، چند مجموعه دیگر نابود شوند تا چند موسسه دیگر سرپا باقی بمانند، حقوق آحاد مردم هم باید حفظ شود.
در اولین جشنواره مشاهیر حرفه‌ای مالی ایران:
در این جشنواره 3 گروه و 3 شخص به عنوان برندگان اول تا سوم معرفی شدند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:
در بانکداری اسلامی مدیران بانک‌ها باید نگاه وکالتی داشته باشد نه نگاه مالکیتی.
دکتر تقی نتاج:
آحاد مردم باید روحیه مطالبه‌گرانه در عرصه بانکداری اسلامی داشته باشند و در این باره باید اقدامات آگاه‌سازانه اجرا شود.
از سلسله جلسات نقد پژوهشهای بانکداری اسلامی:
مبحث «حسابداري پرداخت سود در بانكداري اسلامي»، موضوع این جلسه و آقایان دکتر تقی نتاج، دکتر باباجانی، خستویی و ستاک از سخنرانان آن بوده اند.
در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد:
دکتر غلامحسن تقی نتاج، هوشنگ خستوئی، دکتر جعفر باباجانی و مرتضی ستاک از سخنرانان این جلسه بودند.
Page: 1 of 1