منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بیمه
گزارش:
در این سند، هفده اصل محوری به منظور طراحی و اجرای سیستم‌های مناسب برای بیمه سپرده اسلامی با همکاری IFSB و انجمن بین‌المللی بیمه‌گران سپرده تدوین شده است.
آیت‌الله تسخیری:
امیدوارم هیچ روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است و مانعی برای ورود غرر بر عقود تعاونی وجود ندارد.
یادداشت:
در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد.
مقاله:
تکافل یک مکانیزم بیمه است که رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد.
گزارش:
در حالی که بانکداران تبدیل به بنگاهدار شده‌اند، شرکت‌های بیمه هم فعالیت‌های بانکداری را کلید زده و وارد بازار پول شده‌اند.
دکتر محمدجواد توکلی:
نقشی که بیمه می‌تواند در رفع معضل معوقات بانکی و جریمه تاخیر آن داشته باشد.
در سال 1393:
در تکافل، حق بیمه به سهام تبدیل می شود./ مردم به شدت از این بیمه استقبال می کنند.
 
Page: 1 of 1