منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بیدآباد
گزارش:
بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با عنوان «آسيب‌شناسی نظام بانکی کشور» با حضور دکتر بیدآباد، دکتر موسویان، دکتر صمصامی و جناب آقای بازمحمدی برگزار شد.
دکتر بیدآباد:
تا زمانی که ربا در سیستم بانکی وجود دارد، نمی‌توان منابع مالی را به سمت بخش حقیقی و تولید سوق داد.
Page: 1 of 1