منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بخشی دستجردی
بخشی دستجردی:
در ساختار بانکی ایران و در طرح جدید بانکداری بدون ربا به دلایل فزونی وام بر سپرده توجهی نشده است؛ بنابراین مشکل معوقات بانکی ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان:
وام‌‌های بانکی حتی با بهره صفر، در نهایت در قالب سپرده به شبکه بانکی باز خواهد گشت، در نتیجه حذف جوایز هیچ ارتباطی با توسعه قرض‌الحسنه ندارد.
از سوی دکتر بخشی دستجردی؛
در این پیش‌نویس خلق پول به راحتی انجام می‌شود و هنگامی‌که در سیستم بانکی دارای خلق پول باشیم معنایش این است که تورم، بیکاری و فساد خواهیم داشت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان:
عقود اسلامی متناسب با اصول اقتصادی و مذهبی طراحی شده‌اند اما وقتی قرار است این عقود در قالب نظام بانکداری موجود که مبتنی بر موضوع خلق پول است عملی شود مشکل پدید می‌آید.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

Page: 1 of 1