منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک ملی
طی سال های ۸۷ تا ۹۲:
این بانک در مقایسه با بانک های دیگر با تخصیص بیشترین بودجه برای خرید و توزیع جوایز حسابهای قرض الحسنه از محصولات صنایع دستی ، نقش مهمی در این زمینه ایفا نموده است.
Page: 1 of 1