منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک مسکن
در بازار مسکن؛
«رهن ثانویه»، در یک جمله ساده، به استفاده مجدد بانک عامل از تسهیلات مسکن پرداخت شده، زودتر از موعد بازپرداخت کامل وام‌ها، گفته می‌شود.
مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن:
بسیاری از مالکان زمین‌ها و پروانه‌های ساختمانی با ویژگی‌های اوراق استصناع آشنایی ندارند.
سرپرست طرح و برنامه بانک مسکن:
این اوراق عملا به مصرف واقعی که همان تعمیرات و یا خرید مسکن بود نمی‌رسد؛ شرح تعمیرات ارائه شده، صوری بوده و یا اینکه ارزیاب بانک مسکن به هر دلیلی برای بازدید نمی‌رود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تشربح کرد:
اگر این روش انجام نمی‌شد، بانک مسکن باید تسهیلات بازپرداخت شده را به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کرد.
Page: 1 of 1