منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک دی
در بانک دی تشکیل می‌شود
این اتاق فکر با هدف گفتمان‌سازی در حوزه مباحث نظری و روش‌های مورد عمل و پیشگیری از فعالیت‌های موازی در بانک دی تشکیل می‌شود.
گزارش:
طراحی، تدوین و اجرای کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان صف و ستاد در راستای ارتقا دانش بانکداری اسلامی
مقاله:
به منظور بهره‌برداری از مزایای جهانی شدن کسب و کار بنگاه‌ها، دولت‌ها موظف به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های خود هستند.
تاسیس شد:
این صندوق در راستاي توسعه فرهنگ بانكداري اسلامي و جايگاه ويژه قرض الحسنه، تاسیس شده است.
حجه الاسلام دکتر سیدعباس موسویان:
امروزه همگان به این باور رسیده اند که بانکداری اسلامی در مقام اجرا نیز نسبت به بانکداری متعارف و بانک‌های رایج برتری دارد.
Page: 1 of 1