منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک تجارت
گزارش:
بانک تجارت در جلسه مجمع دبیران امر به معروف و نهی از منکر به عنوان موفق‌ترین سازمان کشور در اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر شناخته شد.
منتشر شد:
با مطالبی همچون: تبیین رویکرد مدیران بانک تجارت به مقوله اقتصاد مقاومتی، نظرات وزیر اقتصاد و برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص اقتصاد مقاومتی.
در بانک تجارت برگزار شد:
دکتر محسن رضایی: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تسهیل کارآفرینی و تغییر محیط حاکم بر فعالیت کسب و کارها ناممکن است، که در این میان قطعا نظام بانکی کشور باید به طور اساسی اصلاح شود.
برگزار شد:
از جمله مصادیق معروف می‌توان به مواردی همچون "حاضر شدن به موقع در سر کار"، "خدمت به دیگران"، "احساس مسئولیت" و "پاسخگویی به مشتریان" اشاره کرد.
مدیرعامل بانک تجارت:
هدف بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت جدید، جمع‌آوری و بلوکه کردن نقدینگی و کاهش ضریب تکاثری آن در اقتصاد است!
Page: 1 of 1