منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک اقتصاد نوین
در راستای بانکداری اخلاقی؛
يک واحد صنعتي براي اخذ تسهيلات از يک بانک سبز حتما بايد استانداردهاي زيست محيطي رعايت کند.
در راستای مسئوليت‌های اجتماعی:
توجه به سنت پسنديده مدرسه‌سازي در مناطق محروم از جمله الگوهاي عملي "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" است.
ابزار نوين مالي در بانكداري اسلامي:
اولویت بخشی در تامین مالی توليدکنندگان و مصرف کنندگان ماشين آلات و تجهيزات موثر در کنترل و کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا.
Page: 1 of 1