منوی بانکداری اسلامی
برچسب : افغانستان
گزارش:
بانک اسلامی افغانستان «ایبا»، نخستین بانک تماما اسلامی در این کشور می باشد که بر پایه قوانین و اصول شریعت اسلامی راه اندازی شده و هدف از ایجاد آن تشویق مردم مسلمان این کشور به شرکت در فعالیت‌های بانکداری عنوان شده است.
گزارش:
مسأله‌ اساسی میزان اعتماد مردم به بانک مرکزی افغانستان است که موفقیت و ناکامی این برنامه را مشخص می‌کند.
گزارش:
تا قبل از سال ۱۳۱۲ خورشیدی، هیچ بانکی در افغانستان وجود نداشت و تمام معاملات و تبادل ارز توسط صرافان خارجی که بیشتر آنان هندی بودند انجام می‌شد.
محمد نعیم اسد
رئیس بانک مرکزی افغانستان:
از شورای وزیران و پارلمان افغانستان می‌خواهم تا هرچه زودتر قانون بانکداری اسلامی را به تصویب برسانند.
Page: 1 of 1