منوی بانکداری اسلامی
برچسب : اسپانیا
برگزار می شود:
کارشناسان انتظار دارند این همایش راه را برای ورود صنعت بانکداری و سرمایه اسلامی به اسپانیا و به‌طور کلی کشورهای اسپانیولی‌زبان هموار کند.
بانک مرکزی منتشر کرد:
این مدل با هدف بهبود الگوی نظارت، ترجمه شده و در اختیار بانکهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
Page: 1 of 1