منوی بانکداری اسلامی
برچسب : احمد توکلی
دکتر توکلی:
با توجه به شروطی که بانک‌ها برای مشتریان می‌گذارند، کارکرد پول به کارکرد نظام سرمایه‌داری تبدیل می‌شود.
دکتر توکلی:
قرارداد مشارکت مدنی مصوب جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به معنای ترویج ربا در سیستم بانکی است و باید اصلاح گردد.
Page: 1 of 1