منوی بانکداری اسلامی
برچسب : احمدی
دکتر احمدی:
رشـد قـارچ گـونه موسـسـات مــالی مدیریت پولی را از دستان بانک مرکزی خارج کرده است.
عضو کارگروه ویژه بانکداری اسلامی مجلس:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، بطور کامل منطبق با موازین اسلامی نیست و همین قانون فعلی نیز بطور کامل اجرایی نمی‌شود.
دکتر احمدی؛ نماینده مجلس:
دومین جلسه کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا برگزار شد.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

انتقاد شدید دو نماینده مجلس؛
بر خلاف سنوات گذشته، در قانون بودجه 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است.
دکتر احمدی:
یکی از تعهداتی که ما در بحث رای اعتماد از وزیر اقتصاد گرفتیم، این است که مسیر تحقق بانکداری اسلامی را دنبال کنند و ایشان هم قول این‌کار را داده‌اند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
بانك مركزی بايد بانك‌های كشور را به سمت مولد بودن سوق دهد تا فعاليت‌های واسطه‌گری آنها كم شده و در بخش‌های توليدی بیشتر فعاليت كنند.
Page: 1 of 1