منوی بانکداری اسلامی
برچسب : اتیوپی
گزارش:
در حال حاضر حدود ۱۰ بانک تجاری در اتیوپی نسبت به ارائه خدمات بانکداری و مالی اسلامی اقدام می‌کنند و این روند در حال گسترش است.
با تلاش بانک بین‌المللی ارومیا:
معاملات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۳ به درخواست مسلمانان اتیوپی، وارد بازار بانکداری این کشور شده است.
Page: 1 of 1